Montaż dzwonów

Nasza Firma proponuje usługę kompleksową, w skład której wchodzi wyposażenie dzwonów w potrzebne oprzyrządowanie, zawieszenie ich na wieży oraz montaż poruszających nimi elektrycznych mechanizmów. Możemy skonsultować projekty architektoniczne obiektów nowopowstających,  zawiesić dzwony w wieżach wcześniej zbudowanych lub doradzić budowę stanowisk wolnostojących.

Na etapie projektowania udzielimy informacji o statycznych i dynamicznych siłach, które działają na budynek podczas pracy dzwonu oraz o instalacjach koniecznych do podłączenia napędów elektrycznych.

Stosowane przez nas konstrukcje mają odpowiednia zabezpieczenie antykorozyjne, są wykonane z najlepszej stali i są całkowicie bezpiecznie dla budowli oraz zawieszonych na nich instrumentów.

Rekomendujemy napędy „Unibell II” firmy Szydlak, które zostały przebadane i mają certyfikat Politechniki Wrocławskiej.