historia rodziny

Dzwony Felczyńskich zaczęły pojawiać się na świecie od 1808 roku, kiedy odlewnik Michał Felczyński założył w Kałuszu niedaleko Lwowa wielką ludwisarnię. Jego syn, również Michał, kontynuował pracę ojca, doskonaląc swe umiejętności zawodowe, aby i jego syn Franciszek, mógł przejąć warsztat i nie sprawił zawodu klientom, którzy zaufali znanej już szeroko firmie. Synowie Franciszka - Ludwik, Michał, Kajetan i Jan - także zostali ludwisarzami...

Felczyńscy Kałusz

Syn Jana, Tadeusz jako najzdolniejszy odlewnik podjął się zadania założenia i uruchomienia pierwszej na Śląsku ludwisarni Felczyńskich.

Tadeusz Felczyński Taciszów

Pod tym właśnie historycznym szyldem syn jego, Zbigniew, wnuk Jana w Taciszowie kontynuuje prace ojca. Odlewnia Dzwonów Braci Felczyńskich stała się najsłynniejszą polską ludwisarnią. Wnuk Jana Felczyńskiego, Zbigniew, pozostał wierny tradycjom rodzinnym i w TACISZOWIE na Śląsku odlewa dzwony, które są znane i podziwiane równie szeroko, jak dzieła jego przodków.

Zbigniew Felczyński, Serce Łodzi